Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение / Катедри / ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

   

Ръководител: ст. преп. Радостина Кисьова

стая 215, E-mail:radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg

 

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева

стая 134, тел. (+359 2) 870 84 67

E-mail: academicstaff@deo.uni-sofia.bg

Учебен отдел:

стая 133, тел. (+359 2) 872 20 41, (+359 2) 872 37 48

E-mail: forlang@deo.uni-sofia.bg

 

Състав:

  • ст. преп. д-р Росен Стоичков - английски език
  • ст. преп. д-р Таня Пощова - английски език
  • ст. преп. Анна Диканарова - английски език
  • ст. преп. Грозда Русева - английски език
  • ст. преп. Радостина Кисьова - английски език
  • ст. преп. Валентина Йорданова - немски език
  • ст. преп. Наталия Янкова - немски език
  • гл. ас. д-р Анна Ангелова - руски език