Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / СПОРТ У ДОМА / Спорт у дома - 2021-2022 / Дистанционно обучение по спорт

   

Комплекс упражнения за седмица 18.10. – 22.10.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8&feature=youtu.be – ниска интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=8MImdWV2WfI&feature=youtu.be – средна интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=WjoBQsoekgk&feature=youtu.be – висока интензивност

Комплекс упражнения – 25.10. - 29.10.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8&app=desktop – ниска интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=8MImdWV2WfI&app=desktop – средна интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=SeTpK_JSe-w&app=desktop – висока интензивност

Комплекс упражнения – 01.11. - 05.11.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=kW_twmmZDYs – ниска интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=9FXUPBYt5Do&t=640s - средна интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=oaY11JEmKEg - висока интензивност

Комплекси упражнения за 08.11. – 12.11. 2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Rizij3icAOU – ниска интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=WMR7RyzTkic – средна интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=9lVBk1gS6qc – висока интензивност

Комплекс упражнения - 15.11. -19.11.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=tmEeghaHoz0 – ниска интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=qwM-iKIJ0mw – средна интензивност

https://www.youtube.com/watch?v=3nYmY89rMcY – висока интензивност

едноседмична програма – 22.11. – 26.11. 21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=azF7RsPXB2k&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=2 - 1 ден

https://www.youtube.com/watch?v=GECJWgrvwc&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=3 - 2 ден

https://www.youtube.com/watch?v=oe3sD96gHGE&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=4 - 3 ден

https://www.youtube.com/watch?v=PYUF3y9VSE&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=5 - 4 ден

https://www.youtube.com/watch?v=2Hpa1rwhXzk&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=6 - 5 ден

едноседмична програма – за 29.11. – 03.12.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=NiZWzQttuYw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=7 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=oHnhXAiK5fA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=8 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=iMmge2OrC-M&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=9 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=_leAtY3Wqgg&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=10 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=MtjvwiMp2Vc&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=11 – V-ти ден

Програма за 29.11. – 03.12.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=NiZWzQttuYw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=7 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=oHnhXAiK5fA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=8 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=iMmge2OrC-M&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=9 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=_leAtY3Wqgg&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=10 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=MtjvwiMp2Vc&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=11 – V-ти ден

програма за 06.12. – 10.12.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=5OmE0Uu5jec&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=12– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=D6hWFP4cf0I&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=13– II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ij1zWuJPH-4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=14– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=24mPkoLzPeA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=15– IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=H8ufVdb0BBA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=16– V-ти ден

Програма за 13.12. – 17.12.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=4g3xRVZOEkg&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=17– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=AvRufO6owEw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=18– II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=sK26KnYV7cw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=19– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=mqCPoPLgNG0&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=20– IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ev4fkzuOqV4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=21– V-ти ден

Програма за 20.12. – 24.12.21 г.

https://www.youtube.com/watch?v=shkL0WR2erw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=22 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=tYoytDeZR7U&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=23 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=4lOmsqubmEI&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=24 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=tbFZx_1mZD4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=25 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=r1f8y_sqxc4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=26 – V-ти ден

Програма за 03.01. – 07.01.22 г.

https://www.youtube.com/watch?v=1Shh1KMDQgA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=27 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=U4stqUC-4U0&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=28 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=r5_AI7zrB44&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=29 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=6J-PJoZJt4k&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=30 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=e6b9YkzTZ1A&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=31 – V-ти ден

Програма за 10.01. - 14.01.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=_GHB-66onow&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=32– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=TfOqIPVDH7c&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=33 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=M-b9oQ-8FTU&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=34 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=qFgc3zJx5Pw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=35 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=80svoVWB3L4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=36 – V-ти ден

Програма за 17.01.-21.01.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=0qER2oJUa6E&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=37 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=zfuqM-lxEeI&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=38 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=0nAQL1EN-x4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=39– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=wDc1bzXpgu8&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=40 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-_BXQTQxw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=41 – V-ти ден

Програма за 21.02. - 25.02.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=sa8RJQy8kps&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=2 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=hveDWFQoTew&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=3 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=R1HR5_KK5ac&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=4 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=XzP1A2nGHyQ&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=5 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=MeGLywchaT0&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=6 – V-ти ден

Програма за 28.02. - 04.03.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=eHTK-OEG_Mo&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=7 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=s_39i2XmyM8&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=8 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=xm9fF0KDGVg&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=9 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=fifVowt0NlY&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=10 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=2hWItx-SxqA&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=11 – V-ти ден

Програма за 07.03. – 11.03.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=eANo1HYQ94g&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=12 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=zJWj_ZbgVj8&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=13 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=9UXhFOPdDRU&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=14 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=y4UIYv8XJu0&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=15 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=R5OBamXXQA8&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=16 – V-ти ден

Програма за 14.03. -18.03.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=K_SndR_mPIo&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=17 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=uvDkLAAJo6o&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=18 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=DvbEy0GZgF0&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=19 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=WQfYllsPirM&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=20 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=xQGcp9duy3Y&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=21 – V-ти ден

Програма за 21.03. -25.03.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=CZAtl3Kjv90&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=22 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=ei7erdqFkXU&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=23 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=LKmbfUjH_O4&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=24 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=fxT_7IFOLCg&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=25 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=djTsqYr-GaQ&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=26 – V-ти ден

Програма за 28.03. – 01.04.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=gThC40XCHd4&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=27 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=SZ7ItOPzZJ8&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=28 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=SZ7ItOPzZJ8&list=PL2ov72VWpiOq1XrwBfK5OwVUMQD8jIFgR&index=29 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=6J-PJoZJt4k&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=30 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=e6b9YkzTZ1A&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=31 – V-ти ден

Програма за 04.04. – 08.04.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=_GHB-66onow&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=32– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=TfOqIPVDH7c&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=33 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=M-b9oQ-8FTU&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=34 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=qFgc3zJx5Pw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=35 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=80svoVWB3L4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=36 – V-ти ден

Програма за 11.04. – 15.04.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=0qER2oJUa6E&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=37 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=zfuqM-lxEeI&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=38 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=0nAQL1EN-x4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=39– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=wDc1bzXpgu8&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=40 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-_BXQTQxw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=41 – V-ти ден

Програма за 18.04. – 20.04.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=5OmE0Uu5jec&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=12– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=D6hWFP4cf0I&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=13– II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ij1zWuJPH-4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=14– III-ти ден

Програма за 27.04. – 29.04.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Ij1zWuJPH-4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=14– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=24mPkoLzPeA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=15– II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=H8ufVdb0BBA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=16– III-ти ден

Програма за 09.05. – 13.05.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=4g3xRVZOEkg&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=17– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=AvRufO6owEw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=18– II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=sK26KnYV7cw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=19– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=mqCPoPLgNG0&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=20– IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ev4fkzuOqV4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=21– V-ти ден

Програма за 16.05. – 20.05.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=shkL0WR2erw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=22 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=tYoytDeZR7U&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=23 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=4lOmsqubmEI&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=24 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=tbFZx_1mZD4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=25 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=r1f8y_sqxc4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=26 – V-ти ден

Програма за 23.05. – 27.05.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=1Shh1KMDQgA&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=27 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=U4stqUC-4U0&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=28 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=r5_AI7zrB44&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=29 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=6J-PJoZJt4k&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=30 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=e6b9YkzTZ1A&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=31 – V-ти ден

Програма за 30.05. – 03.06.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=_GHB-66onow&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=32– I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=TfOqIPVDH7c&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=33 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=M-b9oQ-8FTU&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=34 – III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=qFgc3zJx5Pw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=35 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=80svoVWB3L4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=36 – V-ти ден

Програма за 06.06. – 10.06.2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=0qER2oJUa6E&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=37 – I-ви ден

https://www.youtube.com/watch?v=zfuqM-lxEeI&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=38 – II-ри ден

https://www.youtube.com/watch?v=0nAQL1EN-x4&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=39– III-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=wDc1bzXpgu8&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=40 – IV-ти ден

https://www.youtube.com/watch?v=Ai-_BXQTQxw&list=PL2ov72VWpiOrZliY8_Upde97LVtSx8pCA&index=41 – V-ти ден