Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за професор по 1.3. Педагогика на обучението по ...(Физическо възпитание и спорт–футбол), обявен в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Георги Владимиров Игнатов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Туманова

 

Материали:

 

Рецензии:

  • проф. д-р Анжелина Янева - bg , eng
  • проф. д-р Лъчезар Димитров - bg , eng
  • проф. дн Татяна Янчева - bg , eng

 

Становища:

  • проф. д-р Апостол Славчев - bg , eng
  • доц. д-р Боряна Туманова - bg , eng
  • доц. д-р Ирен Пелтекова - bg , eng
  • доц. д-р Венцислав Гаврилов - bg , eng

 

 

Заключителното заседание ще се проведе на 29.09.2020 г.,вторник от 11,00 часа
online (https://zoom.us/j/9405636993?pwd=Y1BoN3pYVXVDWmR0WG1lMlJ5bk9xdz09)