Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

   

8 ноември 2019 г., 12,30 ч., Конферентна зала в Ректората на Софийския универиситет

52 бр. доклади, 63 участници

2016

Направления:

  1. ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТЪТ И РЕКРЕАЦИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  2. РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ
  3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
  4. ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ОБЛАСТИ

Програма 08.11.2019 г. (петък)

10.30 ч.—12.15 ч. – Регистрация на участниците (конферентна зала);
12.30 ч.—13.00 ч. – Откриване (конферентна зала);
13,00 ч.—13,30 ч. – кафе пауза (в почивките между заседанията —15,00; 17,30)
13.30 ч.—15,00 ч. – Заседание на първо направление;
15.30 ч.—16.00 ч. – Постерна сесия;
16.00 ч.—17.30 ч. – Заседание на второ, трето и четвърто направления;
17,45 ч.—18,30 ч. – Кръгла маса;
18,30 ч.—Заключително заседание.