Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Проф. д-р Ирен Пелтекова - баскетбол / За контакти

   

 

E-mail: peltekova@uni-sofia.bg

Телефон: 02/9308 435; 02/ 944 2749

Кабинет: Ректорат, стая 120, стадион "Академик"

Приемно време: Ректорат вторник 13.00-14.00; четвъртък база "Академик" - 16.30-17.30

Катедра: Спортни игри и планински спортове

Отговорник на: Факултет по журналистика и масова комуникация