Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Проф. д-р Ирен Пелтекова - баскетбол / Визитка

   

Доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

родена на 19.03.1967 г. в гр. София

Завършила НСА през 1992 година.

С първа специалност „Учител по физическо възпитание” и втора специалност „Треньор по баскетбол”.

В катедрата работи от 1998 г. като хоноруван преподавател, а през 1999 г. като щатен преподавател. Води часове по баскетбол на профилирани групи и е треньор на женския баскетболен отбор на СУ. През зимните учебно-спортните практики е ски инструктор на начинаещи студенти.

Преподавател по корфбол – профилирани групи.

Чете лекции и води упражнения по баскетбол на студентите от ФНПП, специалност „Физическо възпитание и спорт”.

На 29.11.2012 г. защитава докторат на тема “Методика за обучение по баскетбол в условията на университетското образование”.