Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Проф. д-р Ирен Пелтекова - баскетбол / Публикации

   

“Игровата ефективност по постове на мъжкия баскетболен отбор при СУ ”Св.Климент Охридски” сезон 2001-2002”
Автор: Пелтекова Ир.
Годишник на Софийския Университет “Св. Кл.Охридски”, София, 2004

“Организирана ваканция за деца. Спортни летни и зимни лагери за децата на служителите и преподавателите от Софийския Университет “Св. Климент Охридски”
Автори: Янева А., Б. Туманова, ир. Пелтекова, П. Колев, Ф. Благоева, С. Вълчанова.
Годишник на Софийския Университет “Св. Кл.Охридски”, София, 2004

“Изследвания на отношението на студентите към заниманията по баскетбол във ВУЗ”
Автори: Цанкова Ж., Цанков Ц., Пелтекова Ир., Цветкова Н.
Издателство НСА, Катедра “Психология и Педагогика”, 2005

"Състояние и перспективи на физическото възпитание и спорт в Софийския университет "Св.Климент Охридски” Автор: Пелтекова Ир., Издателство НСА, Катедра ТМФВ, Спорт и наука – извънреден брой, 2008 г.

 

"Стрийтбол- спорт на открито в свободното време" Автор: Пелтекова Ир., Научна конференция – Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес; Университетско издателство - „Св. Кл. Охридски”,София 2009 г.

 

"Нетрадиционни за българия спортове. Корфбол- възникване и развитие" Автор: Пелтекова Ир., Научна конференция – Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес; Университетско издателство - „Св. Кл. Охридски”,София 2009 г.

Авторите