Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Бояна Митрева - баскетбол / Визитка

   

В периода м.02.2012 г. до м.06.2019 г. работи като препидавател към СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт.

В периода м.11.1998 г. до м.11.2009 г работи като треньор към ПБК „Академик“ ЕАД - София.

В периода м. 07.1985 г. до м. .07.1987г. е инструктор по физкултура и инструктор по баскетбол към СФД „Академик“ - София.

27.11.2015 г. придобива Образователна и научна степен доктор по 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – Баскетбол) към СУ Св. Климент Охридски".

В периода 1980 г. 1990 г. завършва бакалавърска степен Треньор по баскетбол и магистрър: Учител по физическо възпитание и спорт.

05.08.1992 г. - следдипломна квалификация - Рефлексотерапия.

Владее английски език.

Координация, управление и ръководене на деца и ученици, Председател на Сдружение БК „Академик 17“, организатор на вътрешни турнири и състезания.

Майстор на спорта

 

Европейски медалист за девойки – 3-то място, 1978 г.

 

Европейски медалист за жени – 2-ро място, 1985 г

Многогодишен медалист от републикански тепървенства.

Участва в Международна научна конференция „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес”, София, 2011 и Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС, София, 2012, 2013, 2014, 2015; 2016 г..