Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Доц. д-р Антон Хиджов - спортно катерене и туризъм / За контакти

   

E-mail: hidzhov@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет: стая 120, Ректорат, Стената Ректорат

Приемно време: Понеделник 14.00-15.00 Стената, Ректорат, Вторник 11.00-12.00, стая 120

Катедра: Спортни игри и планински спортове

Отговорник на: Геолого-географски факултет