Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Folder / ас. Теодор Георгиев - кинезитерапия / Визитка