Начало / Университетът / Центрове / Университетсkи център „Професионално развитие в областта на kултурното наследство“ / Проекти

   

Приключили проекти

Професионално развитие в областта на kултурното наследство. Образование, обучение и валидиране на знания, умения и kомпетентности. 2019 – 2021 г. / ННП „Културно-историчесkо наследство, национална памет и обществено развитие“ (РМС №577 от 17.08.2018 г.)

Текущи проекти

Представители на Центъра за професионално развитие в областта на културното наследство участват в екипа на проект по ФНИ CultUrEn (Culture Urban Environment) – kултурното наследство kато фаkтор за постигане на устойчива градсkа среда ФНИ / МОН / КП-06-Н45/6 - 08.12.2020 г. Повече за проекта

 

ARTEфактиотворено образование: социална история на раннохристиянски Филипопол, финансиран по програма на фондация „Америка за България“, договор № mTUR.1087.20230315 от 23.03.2023 г. Експертизата и мрежата от контакти на Центъра за професионално развитие в областта на културното наследство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са опорни в дейностите по изпълнение на проекта. Повече за проекта

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез Центъра за професионално развитие в областта на културното наследство, съвместно с община Несебър са нефинансови партньори по проект Месамбрия дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен Несебър, финансиран по Национален фонд „Култура“, договор на Център за реставрация на художествени ценности, № ORG-2022-54 29/11/2022 г. Повече за проекта