Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / SERIES BIBLIOGRAPHICA / IVAN DUJČEV "BIOBIBLIOGRAPHIE"

   
biobibliographi_dujcev

Ivan Dujčev

 

Biobibliographie

 

Verfaßt von A. Kirmagova, A. Paunova

 

Series Bibliographica, Vol. I

 

Sofia University Press

Ed. House “Sviat Nauka”, Sofia, 1996

217 pages, 14, 5 x 20 cm. Paperback

ISBN 954-070-955-5