Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / REPRINTS / ИВАН ДУЙЧЕВ "РИЛСКИЯТ СВЕТЕЦ И НЕГОВАТА ОБИТЕЛ"

   
rilskia_svetec

Иван Дуйчев

 

Рилският светец и неговата обител

 

Ivan Dujčev

 

The Saint From Rila and His Monastery

 

Reprints, Vol. I

 

Sofia, 1947 (1990)

431 pages, 12 x 17, 5 cm

Paperback