Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / За ЦОУ

   

Центърът за образователни услуги (ЦОУ) е обслужващо звено на СУ "Св. Климент Охридски". Неговата организация и управление се осъществява в съответствие с Правилника за устройството и дейността му.

Основна задача на ЦОУ е да създаде необходимите организационни и методически условия за квалификация и преквалификация в различни области на обществената практика. Отличава се с отворена и гъвкава система както по отношение на предлаганите форми за обучение, така и на учебното съдържание.

Учебният процес в Центъра е организиран на модулен принцип по утвърдени от Академическия съвет на СУ планове и програми. Обучението е срещу заплащане.

ЦОУ е оторизиран сертификационен център на Pearson Vue и предлага онлайн тестване на професионални умения.

Вижте предлаганите квалификационни курсове през 2014/2015 тук...
Можете да се запишете и само в лектории, предлагани от ЦОУ. Вижте повече за лекториите тук...