Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет / Квалификационни курсове

   

Прием за учебна година

Можете да се запишете и само в лектории. Вижте повече за лекториите тук...

 

Как да се запишете в квалификационен курс?

 

Модул "Общество и култура"
Философия, религия, общество (2 семестъра)

Модул "Изкуство"

Авторски театър (4 семестъра)

Модул „Комуникация”

Бизнес комуникация (2 семестъра)

Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (Блок А1) (1 семестър; 60 уч.ч.)

Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (Блок Б1) (1 семестър; 60 уч.ч.)

Делово общуване (лектория, 45 уч.ч.)

Презентация и презентиране (лектория, 45 уч.ч.)

Техники и технологии на връзки с обществеността (лектория, 45 уч.ч.)

Технология на социалнопсихологическия тренинг (лектория, 45 уч.ч.)

Убеждаващи техники (лектория, 45 уч.ч.)

Брандът в епохата на онлайн комуникацията (лектория, 30 уч.ч.)

Модул „Мениджмънт”

Фирмено управление (4 семестъра)

Бизнес мрежи и глобална икономика (лектория, 30 уч.ч.)

Събитиен мениджмънт (лектория, 45 уч.ч.)

Управление на екипи (лектория, 30 уч.ч.)

Конфликтите в работна среда (лектория, 45 уч.ч.)

Психология на общуването (лектория, 30 уч.ч.)

Модул „Международни отношения”

Сътрудник в международен отдел (4 семестъра)

 

Обучение за преподаватели и служители в СУ

 

Адрес за зписване: бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, етаж 3, кабинет 320 (кампус "Изток", сградата на Стопанския факултет).

Телефон за справки: (02) 8738123

E-Mail за кореспонденция: freefac@feb.uni-sofia.bg

Skype: COU_2006

Към сайта на Центъра за образователни услуги