Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Конкурс за стипендии на китайския посланик 2022/2023 г.

   

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА КИТАЙСКИЯ ПОСЛАНИК
ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК
В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

Общи условия на програмата:

 • СУ "Св. Климент Охридски" и Посолството на Китайската народна република в РБългария съвместно провеждат програма за студентски стипендии, по която ще бъдат отпуснати 9 стипендии по 1000 лв. за учебната 2022/2023 година.
 • Целта на програмата е да стимулира отличните постижения в обучението по специалности с китайски език и да подкрепи студенти с икономически трудности.
 • В конкурса за стипендии могат да участват студенти от 2, 3 и 4 курс на БП "Китаистика" и БП "Южна, Източна и Югоизточна Азия" - модул Китай, както и студенти от МП "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език".
 • Студенти, които са получили стипендия по същата програма за предходната учебна година, не могат да участват в конкурса за стипендии за 2022-2023 г.
 • Класирането ще се извършва по успех, като приоритетно ще бъдат разглеждани кандидати със среден месечен доход на член от семейството под 700 лв. за предходната календарна година.

 

Документи за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да предоставят следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване и декларация за лични данни
 • Лична обосновка за кандидатстване в конкурса за стипендии (в свободен текст)
 • Уверение от отдел "Студенти" за общия успех на кандидата и успеха по Практически китайски език от предходната година.

 

Срокове и начин на кандидатстване:

 • Срок за подаване на документите в електронен вид: 19.03.2023 г.
 • Одобрените по документи кандидати се явяват на събеседване и при необходимост представят допълнителни справки за доходи.
 • Срокът на провеждане на събеседване след първия етап на класиране: 28.03.2023 г. от 11.00 ч.
 • Срок за обявяване на окончателното класиране на кандидатите: 10.04.2023 г.
 • Кандидатите изпращат необходимите документи в електронен вид на адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg.

 

За справка: тел.: 028293782, имейл адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg