Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Историческият факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски гостува в Бургас: Представяне на книгата Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр.)

   

14.04.2023

ApolloniaPontica

 

Ново научно издание разкрива интересни факти за монументалната храмова архитектура, строителната керамика и архитектурната теракота в Аполония Понтика. Негов автор е доц. д-р Даниела Стоянова – преподавател в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и дългогодишен участник в археологическите екипи, проучващи Аполония Понтика. Над 1000 са фрагментите обработените от автора по време на разкопки на остров „Свети Кирик и Юлита“ и послужили за научния труд.

Представянето на книгата „Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр.)“ ще бъде на 22 април (събота) от 16.30 часа в зала Георги Баев на КЦ „Морско казино“. Своят коментар за аудиторията ще направят доц. д-р Мартин Гюзелев, Университет „Проф. Асен Златаров“ и Тодор Мърваков, директор на Археологически музей „Старинен Несебър“, а модератор на събитието е проф. д-р Мира Маркова - Декан на Историческия факултет при СУ „Св.Климент Охридски“.

Монографичното изследване обобщава натрупаните в резултат на повече от 100 години проучвания данни за строителната керамика и архитектурна теракота от предримската епоха в Аполония Понтика. Въз основа на анализа се дискутират въпроси за началото на монументалното строителство, елементите на покривите на храмовите сгради и жилищата, характеристиките на местното производство и вносът от по-близки и/или по-отдалечени центрове.

Събитието е част от програмата на Бургаския филиал на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и се реализира с подкрепата на Община Бургас.

Д-р Даниела Стоянова е преподавател по архитектурна археология в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с археологията и архитектурата на Древна Тракия и гръцките колонии по Западния бряг на Черно море. Дългогодишен участник е в археологическите екипи проучващи гетската столица Хелис и милетската колония Аполония Понтика.

Доц. д-р Мира Маркова е завършила магистратура по история, специализация „Етнология“ и втора специалност „Португалския език“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2001 г. получава научна степен „Доктор“ с дисертация на тема: „Селото в Средна Стара планина в края на ХIХ–ХХ век“. От 2003 г. досега работи в Катедра „Етнология“ на Историческия факултет при СУ. От 2019 г. е Декан на Историческия факултет. Има много и различни специализации в авторитетни научни институции извън България, както и публикации в реномирани академични издания. Научните ѝ интереси са насочени в областите на локалните култури, етнологията на града, паметта, религиозността, идентичността.

 

Източник: burgas.bg