Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Описи на документи / Фонд №34 - проф. Михаил Герасков /1874 - 1957 /, педагог, 125 а.е.

   

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

Проф. д-р Михаил Герасков е роден в Берковица на 17.10.1874 г. Завършва основно образование в родния си град, а после учи в Педагогическото училище в Лом. След това работи последователно като учител в Кутловица, Берковица, София, Айтос, Карнобат, Берковица и Брезник, като сериозно се занимава с профсъюзна дейност и професионалното организиране на българското учителство. Пише и публикува редица статии за състоянието на българското учителско съсловие В периода 1900-1903 г. е председател на Българския учителски съюз, избран е и за член на Висшия учебен съвет. От 1899 г. работи като училищен инспектор. Осъзнал нуждата от по-високо образование, от 1906 до 1912 г. М. Герасков следва философия и педагогика в Цюрих, Швейцария. Доктор по философия на Университета в Цюрих. След завръщането си в България пак работи като учител и директор във Враца. От 1923 г. е избран за частен хоноруван доцент при катедрата по дидактика и методика в Историко-филологическия факултет на Софийския университет. От 1 януари е редовен доцент, а от 22 юни 1927 г. е избран за извънреден професор, какъвто остава до 1 октомври 1940 г., когато напуска университета, поради пределна възраст. Редактор на в. „Съзнание“ (1901-1903), „Учителска мисъл“ (1903-1907) и „Учителска борба“ (1905-1909). Едновременно с академичната си работа развива и сериозна научна и обществена дейност. Проф. М. Герасков оставя богато книжовно наследство, изразяващо се в 12 книги, 7 студии, 15 учебника и ръководство, 397 статии в периодичния печат, 62 рецензии, 455 прегледи, съобщения, бележки и интервюта. Проф. М. Герасков умира в София на 14.12.1957 г.

Личният архив на проф. М. Герасков е дарен на СУ „Св. Кл. Охридски“ от внукът му проф. Михаил Шотеков – Герасков със Свидетелство за дарение № 303/2014 г.Предадени са предимно книги и отделни статии, подвързани в книжни тела. Заведени са в Университетския архив във фонд № 34. Фондът съдържа 125 архивни единици.

 

Опис № 2

Поради спецификата на документите, а именно – статии, книги и студии, подвързани по няколко в книжно тяло без хронологическа или логическа последователност, документите в раздел II Научна дейност, подраздели 1. Трудове, ръководства и методики и 2. Студии и статии, са описани по следният начин: всяко книжно тяло представлява отделна архивна единица, като архивните единици са подредени по хронология, според годината на издаване на първата подвързана в книжното тяло статия.