Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Избор на изпълнител за отпечатване на 4 книжни тела (1 сборник и 3 броя монографии с научни статии и студии)“ по проект № BG051PO001-3.3.06-0012

   

Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ, с ръководител доц. д-р Александър Николов

Срок за получаване на оферти - 26.01.2015 г., до 17 ч.

Отваряне на оферти - 27.01.2015 г., 10:00 ч., Зала 1 - Ректорат на СУ

 

Покана изх. № 72-00-45/13.01.2015 г.

13.01.2015 г.

Документация

13.01.2015 г.

Примерни образци

13.01.2015 г.