Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Оттеглени ОП - публични покани / Изграждане на оранжерия за екзотична растителност в Университетска ботаническа градина, гр. Балчик

   

за нуждите на проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea”, Application code: 2(4i)-3.1-12 MIS – ETC Code 697", финансиран по Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Срок за получаване на оферти - 26.02.2015 г. до 16.30 ч.

Отваряне на оферти - 26.02.2015 г., 16.45 ч.

 

Покана изх. № 72-00-150/17.02.2015 г.

17.02.2015 г.

Документация

17.02.2015 г.

Примерни образци

17.02.2015 г.

Обект Оранжерия

17.02.2015 г.

Протокол с вх. № 70.58-83/13.05.2015 г.

13.05.2015 г.