Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени публични състезания / „Изработване и доставка на представителни документи – дипломи за висше образование, европейско дипломно приложение, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения и др.“