Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: „Изработка и доставка на материали за публичност и визуализация“ - запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки;

 

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на кетъринг за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“;

 

Срок за получаване на оферти: 27.11.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.11.2018 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 2.