Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Публични състезания / Извършване на пътно транспортни услуги за нуждите Софийски университет „Св. Климент Охридски“

   

Срок за получаване на оферти: 10.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 11.03.2020 г., 13:00 ч., Ректорат, северно крило - Конферентна зала.