Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Публични състезания / „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьори, включително доставка на резервни части, в сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“