Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжка на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500

   

Срок за получаване на оферти: 12.06.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 13.06.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.