Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / „Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски““

   

Срок за получаване на оферти: 09.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 10.01.2019 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1.