Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции

   

Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия”

Обособена позиция №2: „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция №3: „Доставка на месо и продукти от месо”

Обособена позиция №4: „Доставка на риба”

Обособена позиция №5: „Доставка на пилета и продукти от пилешко месо”

Обособена позиция №6: „Доставка на тестени и сладкарски изделия”

Обособена позиция №7: „Доставка на зеленчукови и плодови консерви”

Обособена позиция №8: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”

Обособена позиция №9: „Доставка на други храни”

Обособена позиция №10: „Доставка на напитки”

 

Срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 30.09.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1