Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Извършване на строителни и монтажни работи на помещение

   

(лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ към лабораторен комплекс «Наноструктурирани материали и Дисперсни системи»)

 

Срок за получаване на оферти: 03.10.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 04.10.2018 г., 10:00 ч., Ректорат - зала "Яйцето".