Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

   

(ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ „РЕМОНТ И ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Срок за получаване на оферти: 27.11.2018 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.11.2018 г., 11:00 ч., Ректорат - зала 2.

 

Удължен срок за получаване на оферти: 16.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 17.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - зала 2.