Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции"

   

Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“

Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции и информиране на общностите за дейностите по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

 

Срок за получаване на оферти: 28.02.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 01.03.2017г., 10:00 ч., Ректорат - Зала 1