Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Изпълнение на инженеринг на представителен обект на ЦВП постижения в СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“)

   

Срок за получаване на оферти: 27.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 30.09.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

Коригиран срок за получаване на оферти: 14.10.2019 г. до 17:30 ч.

Коригирана дата за отваряне на оферти: 15.10.2019 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1