Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / „Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции

   

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по 10 обособени позиции:

Позиция № 1 Доставка на Хляб и хлебни изделия

Позиция № 2 Доставка на Мляко и млечни продукти

Позиция № 3 Доставка на Месо и продукти от месо, колбаси, субпродукти

Позиция № 4 Доставка на Риба

Позиция № 5 Доставка на Пилета и продукти от пилешко месо

Позиция № 6 Доставка на Tестени и сладкарски изделия

Позиция № 7 Доставка на Зеленчукови и плодови консерви

Позиция № 8 Доставка на Пресни плодове и зеленчуци

Позиция № 9 Доставка на Други храни

Позиция № 10 Доставка на Напитки

 

Срок за получаване на оферти: 24.08.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 25.08.2017г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1