Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / „Доставка и монтаж на обзавеждане на учебни зали и кабинети в корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”“

   

Срок за получаване на оферти: 18.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 19.05.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Коригиран срок за получаване на оферти: 26.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 27.05.2020 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1