Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции"

   

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в гр.София и Учебни бази в страната”

 

Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“”

 

Обособена позиция № 3: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради и бази в район „Черноморие“”

 

Срок за получаване на оферти: 12.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 13.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1