Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;

 

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Срок за получаване на оферти: 21.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 22.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.