Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

   

Срок за получаване на оферти: 18.06.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 19.06.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала "Яйцето".