Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт по проект УНИТе

   

Срок за получаване на оферти: 30.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 02.09.2019 г., 16:30 ч., Ректорат - Зала 1