Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне/актуализиране на технически паспорт

   

Обособена позиция №1: Представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“)

Обособена позиция №2: Представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7

Срок за получаване на оферти: 20.11.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 21.11.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - стая 220