Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове