Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Доставка на печатни и електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включваща следните обособени позиции:

   

обособена позиция № 1 Доставка на чуждоезична научна литература;

обособена позиция №2 Доставка на научна литература, издавана от български издателства

 

Срок за получаване на оферти: 18.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 19.09.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1