Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Финансово-контролен"

   
Специалисти по финансови
анализи и контрол

ПАВЛИНА ХАДЖИЕВА
стая 8
тел./факс: 946 34 89
poli@admin.uni-sofia.bg

ИЛИЯ ЦЪКЛЕВ
itsaklev@admin.uni-sofia.bg