Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Разпис на учебните занятия / Разписи задочно обучение зимен семестър 2017/2018 уч. г. по факултети

   

Исторически факултет

Откриването на новата 2017-2018 учебна година за първокурсниците от спец. История, задочно обучение ще бъде на 11 септември 2017 г., от 13.30 часа, в 21 А аудитория на Историческия факултет

Факултет по славянски филологии

Факултет по класически и нови филологии

Философски факултет

Юридически факултет

Факултет по педагогика

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

Стопански факултет

Факултет по математика и информатика

Физически факултет

Факултет по химия и фармация

Биологически факултет

Геолого-географски факултет