Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година

   

На основание чл. 70, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 32, ал. (1), т. 4 от Закона за висше образование студентите имат възможност да се преместват в и от друго висше училище, факултет, специалност или форма на обучение в съответствие с Правилника за прием на студенти на висшето училище. Преместването на студентите е регламентирано и в чл. 169 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Правилата за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” (след средно образование) в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година са приети на заседание Академически съвет с протокол № 13 от 12.07.2017 г.

 

Заповед № РД 20-1238/12.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1241/13.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1259/14.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1261/15.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1275/19.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1276/19.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1300/21.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1328/25.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1332/26.09.2017 г.

Заповед № РД 20-1360/29.09.2017 г.