Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2017/2018 г.

   

 

 

Правилата за обучение по нова специалност на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2017/2018 г. са приети на заседание на Академическия съвет с протокол № 13 от 12.07.2017 г.

 

Заповед № РД 20-1258/14.09.2017 г.