Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / График на изпитната сесия / График лятна изпитна сесия по факултети

   

Исторически факултет

Факултет по славянски филологии

Факултет по класически и нови филологии

Философски факултет

Юридически факултет

Факултет по педагогика

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

Стопански факултет

Факултет по математика и информатика

Физически факултет

Факултет по химия и фармация

Биологически факултет

Геолого-географски факултет

Медицински факултет