Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / График на изпитната сесия

   

Изготвя се от секретарите на специалността и се обявява на информационните табла пред факултетните канцеларии.

 

График зимна сесия по факултети за уч. 2019/2020 г.

 

График поправителна сесия по факултети за уч. 2018/2019 г.