Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2016/2017 / Правилник за прием на магистри за уч. 2016/2017 г.

   

Общи положения

Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Състезателни изпити

Състезателен бал и класиране

Записване и обучение на новоприетите студенти

Допълнителни разпоредби

Условия за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“ на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

 

Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2016/2017 г. са приети на заседание на Академическия съвет с протокол № 10 от 29.06.2016 г.