Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2024/2025

   
Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2024/2025 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 11/24.04.2024 г.
 
Годишни такси за учебната 2024/2025 г.