Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Кандидатмагистърска кампания 2021/2022 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 г.

   

Общи положения

Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Конкурсни изпити

Състезателен бал и класиране

Записване и обучение на новоприетите студенти

Допълнителни разпоредби

Условия за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“ на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

 

Правилникът за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за учебната 2021/2022 г. е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 9/26.05.2021 г.