Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Исторически факултет / История и геополитика на Балканите

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:
1. ДЗИ1 по история и цивилизации
2. ДЗИ2 по история и цивилизации
3. ДЗИ1 по български език и литература
4. ДЗИ1 по английски език
5. ДЗИ1 по френски език
6. ДЗИ1 по немски език
7. ДЗИ1 по испански език
8. ДЗИ1 по италиански език
9. ДЗИ1 по руски език

 

 

+

 

 

История

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.